Neden ÖTEKI MEDYA?


Anasayfa
Güncel
Medya Haberleri
Dosyalar
Medya`dan
Öteki Türkiye
Kültür-Sanat
Etkinlikler Takvimi
Forum
Linkler

ARŞİV

e-Posta

 

AB' YE GİRİŞ SÜRECİNDE ALEVİ-BEKTAŞİ TOPLUMUNUN DURUŞ NOKTASI

 

Nazan KULOĞLU

Araştırmacı- Yazar

     

Türkiye toplumun inanç yönünden %30-40’lık bir kesimini oluşturanAlevi-Bektaşi toplumu, yüzyıllardan beri devam eden sıkıntılarını AB’ye giriş ile çözebilecekler midir? AB’ye giriş sürecinde kazanımları ne olacaktır?

 Bu soruları yanıtlayabilmek için önce Alevi-Bektaşi toplumunun Türkiye’deki sosyal ve siyasal anlamdaki yapısını analiz etmek gerekecektir.

 Osmanlı döneminde çeşitli engizisyonlara maruz bırakılan Alevi-Bektaşi toplumu Cumhuriyet’in kurulması ile de istedikleri hak ve özgürlükleri yeteri kadar elde edemediler... Kimliklerini saklama, Alevi kimliğinden dolayı horlanma ve dışlanma bu dönemde de ortaya çıktı.

 1980’den sonra gelişen süreç ile birlikte özellikle Avrupa’daki örgütlenmelerden sonra Türkiye’de de Alevi-Bektaşi toplumu kurdukları “sosyal ve kültürel amaçlı örgütler” ile kültürlerini ve inançlarını koruma ve gelecek nesillere aktarma çabası içine girdiler.

Sivas katliamı ile birlikte bu örgütlenmeler maksimum düzeye ulaştı.

 Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise Alevi-Bektaşi toplumu örgütlenmeye giderken Aleviliğin tanınmasından yola çıktı... Bu nedenle bir çok Alevi örgütlenmesi ortaya çıktı. Kimi Aleviliğin İslam’a yakınlığını, kimi sosyalizme benzeyen yanlarını, kimi de liberalizme yatkınlığını ele almaya çalıştı. Birden fazla sayıda olan bu örgütlerin tek çakıştığı nokta ise 2 ana temel sorun oldu:

 1. Yıllardan beri kangrenleşen Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
      derslerinin kaldırılması

2. 1924 yılında Halifeliğin kaldırılması ile devletin din işlerini
    yürütmek amacı ile kurulan ve Sünni politikalar eşliğinde
    çalışmalarını
yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaldırılması
    üzerine oldu. (Bazı
Alevi-Bektaşi örgütleri ise DİB’den
    Alevi-Bektaşileri temsil edebilecekleri
bir daire başkanlığı
    istediler)

 90’lı yılların ortasına doğru gelişen süreç ile sosyal ve kültürel amaçlı kurdukları bu örgütlenmeleri siyasi boyuta taşımaya başladılar... 95’li yıllarda kurulan Barış Partisi’ne %95 oranında Alevi-Bektaşi örgütleri koşulsuz destek vermelerine rağmen, daha sonraki süreçte bu desteklerini ANAP, DYP, DSP, CHP, ÖDP ve İP’e kaydırdılar...

 Yıllardan beri sol partilerin oy deposu olarak da bilinen Alevi-Bektaşi toplumu Sivas olayları ve Gazi olayları sonucunda yıllar yılı destekledikleri CHP’ye alternatif aramaya başlamaları ile birlikte oylarındaki dağılımın rengi de değişmeye başladı.

 Alevi-Bektaşi toplumunun en belirgin sorunu kültürel asimilasyonauğramaktır... Yüzyıllar boyunca kapalı bir toplum özelliği gösteren bu toplum, gelişen sanayi toplumu ile birlikte kentlerin varoşlarında “kent ve kır Aleviliği”ni yaşamak zorunda kaldılar...

 Bir yandan görsel ve yazılı basın, diğer yandan ilköğretimden liseye kadar devam eden sünni eğitim baskısı ile kültürlerini koruma ve yaşatma çabası içinde olmuşlardır.

 Bununla birlikte Alevi-Bektaşi toplumu da Türkiye’de yaşayan diğer etnik ve inanç yönünden ayrım gösteren diğer topluluklar ile de aynı ortak sorunları paylaşmaktadırlar. Bu sorunları:

 1. işsizlik
2. sosyal güvence
3. eğitim diye sıralamak gerek.

 Asıl konumuza dönecek olursak Alevi-Bektaşi toplumun AB’ye giriş sürecindeki tavrı pozitif olmalıdır... AB’ye giriş sürecinde bu toplumun kazanacağı en önemli kazanım “kimlik” olacaktır...

 Yıllardan beri mücadelesini verdiği kimliksel yönden tanınma gerçekleşebilecektir...

 Diğer yandan her şeyi “demokratikleşme” süreci ile çözebileceklerine inananve bu kavramın altını bir türlü doldurmayan Türkiye, bu süreç içinde atacağı her olumlu adımın kazanımının da netleşmesi yönünde çalışmalar yapmak zorundadır.

  (Ağustos 2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfa - Güncel - Medya Haberleri - Dosyalar - Kültür-Sanat - Medya`dan - Etkinlikler Takvimi - Forum - Arsiv - Linkler - e-Posta

 

 

 

 

Iletisim:
e-Posta:
otekimedya@gmx.net
Fax: +49 (180) 50 52 59 60 69 47

webmaster: webmaster@otekimedya.com